Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charitní dům sv. Václava

Charitní dům sv. Václava byl po rekonstrukci rodinného domu slavnostně otevřen 28. září 1997. Je situován do středu obce a v jeho předním traktu je ordinace praktického lékaře. Je to přízemní bezbariérově řešený dům se třemi dvoulůžkovými pokoji, kde dvě pečovatelky poskytují denně terénní pečovatelskou službu.

Charitní dům má k dispozici krásnou velkou zahradu, o kterou se obyvatelé, dle svých možností, mohou společně starat.

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Horní Němčí je individuálně zajistit péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelské služby chceme podporovat uživatele při zapojování se do běžného života.

Zásady

Základní zásady, kterými chceme dosahovat kvality našich služeb

 • respektování přání a potřeb uživatelů
  (respektujeme jeho individuální potřeby při provádění úkonů péče – např. koupání, stravy, potřeby doprovodu,)
 • zachování soukromí
  (vstupování do bytové jednotky pouze se svolením uživatele, respektování listovního tajemství,)
 • zachování důstojnosti uživatelů
  (uživatelům vykáme, oslovujeme podle přání uživatele,)
 • individuální přístup ke každému uživateli
  (pracovnice přistupují k uživateli podle jejich povahových vlastností a charakterového typu, přizpůsobují komunikaci aktuálnímu fyzickému i psychickému stavu uživatele, respektujeme svobodu názoru, náboženství i víry)

 

Cíl

Cílem naší pečovatelské služby je:

 • zajistit odbornou a kvalitní péči osobám z Horního Němčí a Slavkova, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • umožnit uživatelům služby co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí
 • pomáhat zvládnout obtížnost nemoci, zdravotního postižení, stáří

 

Strategické cíle

 • Zvyšovat informovanost občanů z Horního Němčí a Slavkova o možnosti poskytování PS
 • Vzdělávání pracovníků pro kvalitní poskytování služby uživatelům PS
 • Při poskytování základních úkonů podporovat uživatele v soběstačnosti
 • Podporovat zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta (rodina, kamarádi, společnost)
 • Podle potřeb uživatele zprostředkovat službu ošetřovatelské péče

 

Cílová skupina zařízení

Cílovou skupinou služby jsou osoby žijící v Horním Němčí a Slavkově, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 18 let bez omezení horní hranice věku.

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka , přesunu na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně – pomoc při mytí, použití WC apod.

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku nebo donášku jídla nebo pomáhá při přípravě a podávání jídla a pití.

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s úklidem, údržbou domácnosti a osobních věcí, běžné i velké nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna apod.), praní a žehlení ložního prádla atd.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské akce apod.

Popis realizace

Pečovatelská služba v Charitním domě sv. Václava Horním Němčí je poskytována v následujících časových intervalech::

pondělí - pátek    od 7.00 do 18.00
sobota, neděle     od 7.00 do 8.00, od 12.00 do 13.00 a od 17.00do 18.00

V době fyzické nepřítomnosti pracovnice vykonává vedoucí pracovnice pohotovostní službu na telefonu.

Kapacita služby je 5 uživatelů. Pracovnice se snaží poskytovat osobám z cílové skupiny pomoc a podporu v takové míře, aby mohly žít podobným způsobem života srovnatelným se životem jejich vrstevníků bez postižení.

V případě zájmu o službu seznámí vedoucí pracovnice nebo jí pověřená pracovnice zájemce s podmínkami a způsobem poskytování služby. Pokud dojde mezi poskytovatelem a zájemcem o službu k dohodě, sepisuje vedoucí pracovnice se zájemcem Smlouvu o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Vedoucí pracovnice před podpisem smlouvy informuje zájemce o všech právech a povinnostech, které ze smlouvy vyplývají. Péči zajišťujeme na základě individuálního plánu uživatele.

Ceník

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 100,-Kč/ hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Kontakt na Charitní dům sv. Václava

Odborný zástupce: Zdeňka Slabá
Adresa: Horní Němčí 158, 687 64
Tel.: 572 64 84 74
Mob.: 724 65 12 60
E-mail: horninemci@uhbrod.charita.cz

Kontakt na Oblastní charitu v Uherském Brodě:

Adresa: Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské náměstí 13
688 01 Uherský Brod
Internetové stránky: uhbrod.caritas.cz
E-mail: info@uhbrod.charita.cz